Office of the Municipal Assessor

Quarterly Accomplishment Report for the months of January, February and March 2021:

  1. Certification – Landholding, Non-landholding and No-Improvement – – – – 236
  2. Zoning Certification – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –      21
  3. Issued Owner’s Copy of Tax Declaration – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –       89
  4. Issued True Copy of Tax Declaration – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –      34

 

Announcement:

  1. Alayon pagkuha sa iyo bag-o nga ginrebisar na Tax Declaration didi sa opisina sa Assessor, San Roque, Norte san Samar, pagdara sa iyo valid I.D tapos mga papeles na nagpapakamatuod imo iton na property.
  2. Kun yaon kam napalit na property alayon daraa sa opisina sa Assesor para igrebisar na mahingaran saiyo o magin administrador kam.
  3. Kun an iyo property ginbaligya na niyo alayon paghatag sa opisina sa Assessor Deed of Sale para nakakansela iyo ngaran sa Tax declaration para diri na kamo ang pagsinuratan para sa kabaraydan sa tuna.
  4. Kun yaon na kam kapot na titulo ngan approved subdivision plan alayon paghatag kopya sa opisina sa Assessor para nariribesar iyo tax dec. basi sa dokumento na iyo gnsubmite.

Hotlines

PNP 0998 598 6659
FIRE STATION 0963 423 2239 - 0953 136 2256
MDRRMO 0956 538 1705
RHU 0928 794 3175
MDSWDO 0931 797 1176

Login