San Roque Celebrates the 120th Years of Independence 

San Roque Celebrates the 120th Years of Independence

Participated LGU employees Lead by Mayor Don L Abalon, San Roque Mun. Police Station, BFP San Roque, 801st Ready Reserved Infantry Battalion, Teachers and Students of Don Juan F Avalon National High School, and San Roque Central Elementary School. And Barangay officials Mayor Abalon, Independence Day Message JUNE 12,2018.

Tikang sa aton panaling kamot sa pag pa uswag sa bungto sa San Roque, mga mag turotdo, sa mag ka durodilain nga mga eskwelahan sulod sa distrito sa San Roque, pina pangulohan sa aton district supervisor madame Esther Dela Cruz, sugad man an mga school heads sa mag ka mag ka ibaiba nga nga eskwelahan. An akon mga kaupod sa pamunoan san bungto, Vice mayor Botoy Bantilo, Konsihala Ethil Ramirez, Konsehal Antolin Baluyot, an aton mga ka Pulisan nga Pinangulohan san aton Chief of Police, PSI Maymay Cardinas, an aton mga taga Bureau of Fire, an mga elements ngan personahi san 801st ready reserve infantry battalion, mga opisyales ngan empliyado sa lokal nga pang gobyernohan san bungto sa San Roque kaupod na an mga Barangay opisyals, mga estudyante mga kasangkayan mga bisita mga igkasi ko nortehanon maupay nga aga sa iyo ngatanan.

Aton yana guin sasalin urog an ika syento beynte ka tuig (120) ka tuig, tikang na hi diklarar an kagawasan sa Nasud pilipinhon, daramo na an aton guin agi-an bilang sayo nga nasud may mga kalamposan may mga kapakyasan, and as we celebrate today our independence day, the struggles that our forefathers had started hundred twenty years ago, nag papabilin nga aton guin aatubang, maiba man an sitting, maiba man an kapanahonan pero aada pa gihapon nag papadayon an aton panalimbasog an aton pag atubang san mga problima nga angay ta pag atubangon bilang sayo nga nasud.

Nag papabilin an pag ka tipatipa san bug-os nga Pilipinas, may namanla pag ka tipatipa sa matang san pag tuo, may pagka tipatipa sa matang san guin tikangan nga rehiyon, may namanla pag katipatipa kay deri nag paparapriho ang mga kaladnganan, guin himo na san aton mga ka nono nonoan, guin himo na san aton ka apoy apoyan guin himo na san aton mga kag anak an angay nira himuon parti san kanra mga responsibilidad bilang mga Pilipino, panahon na nga kita man liwat himuon ta an angay ta nga himuon bilang sayo nga Pilipino.

It is time now for us to do our duty and responsibility, it is time now for us to realize that a Filipino does not only have his rights and freedom but a Filipino has respond to responding responsibility and duty to each, to his fellow Filipino to his community and to his country.

Sa maabot nga mga burohaton san League of the Municipalities Philippines an amon guin tidugan nga tema “ Kaularan nang Basa Sa Akin Nagmumula” we have to adopt that in our daily life, deri la iton para san mga buro bungto, deri la iton para san mga mayors, deri la eton para san mga opesyalis san gobyerno kundi sa kada tagsa nga Pilipino, iton an aton tindugan nga mao an aton siyan nga ato kunsepto nga an kauswagan san nasod pilipinhon an kauswagan sa lalawigan san norte san samar, an kauswagan san bungto sa San Roque, an kauswagan san tagsa tagsa nga mga barangay ngan katilingban aada sa kada sayo nga pilipino nag titikang.

It is time for us to each and every Filipino to do the best that we can for our country and for our community. Waray kit angay nga pag basulon, deri kit pwedi sumogad nga makuri an kahimtang sa nasod pilipinhon kay an mga nag labay nga mga na muno, deri kit pwedi sumogad nga makuri an kahimtang sa nasud pilipinhon, kay nano an mga ka apoy apoyan wara nira himua an kanra mga hirimuon. Kundi pwedi kit lugod sumogad, ako bilang pilipino mag hahatag ak san akon kuntribusyon para sa kauswagan san nasod pilipinhon. Only then if each and everyone of us will contribute our respective abilities, efforts and every thing that we can, only then we can say that I have done my part and I know the Philippines will be come a truly free Independent country one and the Filipino Nation a truly independent and prosperous nation. Salamat maupay nga aga saiyo ngatanan, God Bless us all, God Bless the Philippines, God Bless San Roque Mayor Don L Abalon

 

Hotlines

PNP 0998 598 6659
FIRE STATION 0963 423 2239 - 0953 136 2256
MDRRMO 0956 538 1705
RHU 0928 794 3175
MDSWDO 0931 797 1176

Login